Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 006 «Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (2η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης)»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 25/02/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 006

«Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (2η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης)»,

για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» των Αξόνων Προτεραιότητας 07,08,09.

 

Ενιαίο Συστήμα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

Παράρτημα ΙΙ Εκτελεστικού Κανονισμού_EΕ 2015_207

ΜΔΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΠ

Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

ΥΑ Επιλεξιμότητας Δαπανών

Διόρθωση «Διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων»

Αποφάσεις Ένταξης

AE_5000649, AE_5000728

Αποφάσεις Ένταξης - Τροποποιήσεις

2η Τροποποιήση AE_5000649

1η Τροποποιήση AE_5000728,

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.