Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Ετήσια Συνάντηση Υλοποίησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 02/03/17

Ετήσια Συνάντηση Υλοποίησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

2 Μαρτίου 2017

Παρουσιάσεις Ετήσιας Συνάντησης Υλοποίησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΜΔΤ

Αξιολόγηση Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

«Κλείσιμο» Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ

Presentations of the OP "Public Sector Reform"

Implementation Progress

Annual Accounts, Audits & Controls

Evaluation

"Closure" of the O.P. "Administrative Reform 2007-2013"

Publicity

Presentation of DG Employment

Exchange of Best Practice in TO11 Florian HAUSER

 

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.