Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 010 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 31/05/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 010 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εντάσσονται στον Θεματικό Άξονα Δ: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (Άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12) και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο Δ.1 «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ».
Με τις δράσεις που περιλαμβάνονται στον παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας επιδιώκεται η βελτιστοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και η ενίσχυση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης φορέων και πολιτών και της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων.

Ενιαίο Συστήμα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

ΜΔΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΠ

Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

ΥΑ Επιλεξιμότητας Δαπανών

Διόρθωση «Διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων»

Αποφάσεις Ένταξης

AE_5001265, AE_5001240,

AE_5001617,

AE_5001672

AE_5001859, AE_5001898

AE_5001915,

AE_5002483

Αποφάσεις Ένταξης Τροποποιήσεις

1η Τροποποίηση ΑΕ 5001265, 2η Τροποποίηση ΑΕ 5001265, 1η Τροποποίηση ΑΕ 5001859,

1η Τροποποίηση ΑΕ 5001915,

1η Τροποποίηση ΑΕ 5001898,

1η Τροποποίηση ΑΕ 5001672,

1η Τροποποίηση ΑΕ 5002483, 1η Τροποποίηση ΑΕ 5001240

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.