Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 04/10/16

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020,

Ημερομηνία: Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 09.00-9.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1, 106 74, Αθήνα,

Πρόσκληση

Ημερήσια διάταξη

Παρουσιάσεις συνεδρίασης

Απόφαση της Συνεδρίασης, Παραρτήματα

 

 

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.