Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Προκήρυξη : «Δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης και των κοινοχρήστων χώρων (έτη 2018-2020)»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 27/11/17

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υλοποίησης του Υποέργου 6 «Δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης και των κοινοχρήστων χώρων (έτη 2018-2020)» της πράξης με τίτλο «Γενικά έξοδα λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ”» και κωδ. ΟΠΣ 5002285

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.